Oppføring av tilbygg i Holsteinveien 14B

Prosjektinformasjon:
Oppføring av tilbygg i 3 etasjer. Kjelleren er utført i leca, støttemur mot vei er utført i plasstøpt betong. 1 etasje og 2 etasje er utført i bindingsverk. Eksisterende tak er forlenget.

Send oss en melding